DOKUMENTER SOM TAKSTMANNEN VIL SE

 
 • Skjøte for eiendommen

 • Målebrev for eiendommen

 • Godkjente tegninger av bygningsmassen

 • Forsikringspolisen for bygningsmassen

 • Ligningsverdien for eiendommen

 • Kommunale skatter og avgifter

 • Evnt. tidligere takstpapirer

 • Dokumentasjon etter tilsyn av pipe og ilsteder

 • Dokumentasjon etter tilsyn av det elektriske anlegget

 • Samsvarserklæringer for det elektriske anlegget

 • Dokumentasjon etter radonmåling

 • Dokumentasjon av fellesutgifter

 • Dokumentasjon av fellesformue og fellesgjeld


Takstmannen vil i etterkant av at befaringstidspunkt er avtalt - sende ut en e-post eller
et brev til oppdragsgiver hvor bl.a. relevante dokumenter blir etterspurt.