Prisliste


ENEBOLIGER, FRITIDSBOLIGER, REKKEHUS O.L.

Verditakst

Tilstandsrapport (BSR1)

Boligsalgs-rapport (BSR2)

Forenklet verdivurdering

kr 3.000,-

 

 

En boenhet, opptil 99 m2 oppmålt BRA

kr 4.700,-

kr 7.200,-

kr 10.500,-

Arealtillegg pr. 100 m2 oppmålt BRA

kr    650,-

kr    650,-

kr   1.250,-

Tillegg for under-, sokkeletasje, kjeller o.l.

 

 

kr   2.250,-

Tillegg for kryprom

 

 

kr   1.750,-

Tillegg for flere boenheter (pr. enhet)

 

 

kr   3.750,-

Tillegg for verditakst i BSR2

 

 

kr   1.500,-

Garasje, uthus, anneks - ISOLERT

 

 

kr   3.000,-

Garasje, carport, uthus, anneks - UISOLERT

 

 

kr   2.000,-

Boligtomter

kr 4.500,-

 

 

 

ANDELLEILIGHETER                  (KUN BLOKK)

Verditakst

Tilstandsrapport (BSR1)

Boligsalgs-rapport (BSR2)

Forenklet verdivurdering

kr 3.000,-

 

 

En boenhet, uansett størrelse

kr 3.500,-

kr 7.200,-

kr 8.000,-

Tillegg for flere boenheter (pr. enhet)

 

 

kr 3.000,-

Tillegg for verditakst i BSR2

 

 

Kr 1.500,-

 

ANDRE OPPDRAG

Pris

Timeoppdrag

kr 1.800,-

Kjøretid

kr    900,-

KM-godtgjørelse

kr        7,50

 

 

Næringseiendommer, næringstomter, reklamasjonstakster, ordinære tilstandsanalyser (ikke BSR1) utføres iht. medgått tid.


ALLE PRISENE ER INKLUDERT 25 % MERVERDIAVGIFT.

Prisene som er oppgitt for Boligsalgsrapporten er for en fullstendig/komplett rapport. Oppdragsgiver kan velge bort enkelte elementer i Boligsalgsrapporten. Bortvalg av elementer anbefales ikke, da det er stor sannsynlighet for at en potensiell interessent vil bli skeptisk. Eventuelle bortvalg vil også fremkomme klart og tydelig i Boligsalgsrapporten.

Det forutsettes at oppdragsgiver fremskaffer ALL relevant informasjon og dokumentasjon om eiendommen/takstobjektet. I motsatt fall så vil innhenting av kommunale opplysninger, Grunnboken og øvrige relevante opplysninger komme i tillegg. *) Fellesdeler i borettslag er IKKE inkludert.

Avbestillinger:
1. Avbestillinger inntil 48 timer før befaringen faktureres med 50% av gjeldende pris.
2. Avbestillinger inntil 24 timer før befaringen faktureres med 75% av gjeldende pris.
3. Avbestillinger samme dag eller manglende oppmøte faktureres fullt ut.