Eierskiftetvister

Vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte.

Reklamasjonsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte.

O
ppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet, samt en gjennomgang av tilgjengelig teknisk salgs-/saksdokumentasjon.

Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold som det er reklamert på. De økonomiske konsekvenser av reklamasjonen beregnes med utbedring til referansenivået dersom det konstateres et negativt avvik.

I
 noen tilfeller kan det gjøres fradrag for eventuelle forbedringer som følge av at levetider på bygningsdeler forlenges eller at tilstanden på bygningsdeler blir fornyet.

Sidekart

Artikkelkategorier

Kontakt oss