Tilstandsrapport

TILSTANDSRAPPORT FOR BOLIG

Tilstandsrapport for bolig er den tidligere Boligsalgsrapporten (BSR1). Denne rapporten gir en grundig beskrivelse av boligens standard og tekniske tilstand. Rapporten bidrar også med å redusere eventuelle konflikter som kan oppstå i etterkant av et eierskifte. Rapporten består av en teknisk analyse/beskrivelse av boligmassen, som er basert på en visuell undersøkelse, samt enkle fuktsøk på normalt utsatte steder. Det gis også en generell beskrivelse av boligmassen i forhold til hvordan den fremstod på befaringstidspunktet.

TILSTANDSRAPPORT
Den opprinnelige tilstandsrapporten er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Etter en grundig befaring av boligen med hensyn på den tekniske tilstanden lages det en Tilstandsrapport. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slit og elde. En tilstandsrapport kan omfatte en del av eller hele bygningen.

Sidekart

Artikkelkategorier

Kontakt oss