Verditakst

Verditaksten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen.


Verditakst

Rapporten inneholder en enkel teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Det er ikke gjort grundige undersøkelser av den tekniske tilstanden. Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende.  

Den ordinære Verditaksten inneholder: 
- Beskrivelser av bygningsmassen, overflater, innredninger osv. 
- Beskrivelse av området, nærhet til fasiliteter osv.  

Den utvidede Verditaksten inneholder i tillegg: 
- Fuktsøk på relevante områder. 
- Enkelte byggtekniske vurderinger.  

Det gjøres oppmerksom på at en Verditakst IKKE er en systematisk gjennomgang av takstobjektet, og at dokumentet egner seg IKKE til omsetning av fast eiendom.

Forhåndstakst

I motsetning til en verditakst som beskriver markedsverdi på eiendommen på takstdagen, beskriver en forhåndstakst en fremtidig verdi på eiendommen. Den fremtidige verdien baserer seg på at det utføres tiltak på eiendommen. Hva tiltaket går ut på, vil fremgå av forhåndstaksten.

 

Eksempler på tiltak kan være: Bygge et hus, dele av en tomt, foreta seksjonering, tinglyse avtaler/servitutter m.m. (ofte krever tiltakene søknad). Takstmannen vurderer ikke om tiltaket er gjennomførbart eller ikke. Dersom tiltaket blir gjennomført som forutsatt, kan forhåndstaksten normalt konverteres over til en verditakst etter gjennomført tiltak.

Sidekart

Artikkelkategorier

Kontakt oss